Albisteak

 

2006ko Lurzoruaren eta Hirigintzaren Euskal Legeak eta ekainaren 26ko 8/2013 legeak, birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta barrikuntzari buruzkoak, ezartzen dute 50 urtetik gorako bizitegi-erabilerako eraikin guztiek , katalogatutako eraikinek eta eraikuntzen eta "antolamenduz kanpoko" katregorian sartutako bizitegi-erabilerako eraikinek EIT izan behar dutela.

 Informazio gehiago (PDF 84KB)