Adina
Sexua


Zeberioko zein lekutan ibiltzen zara?
Zeinekin identifikatzen zara gehien?


Beste bat:
Esan hiru hitzo eta/edo irudi Zeberioko zure paisaia definituko dutenak
Zer erakutsiko zenuke paisaia horretatik?
Zer izkutatuko zenuke?
Zer hobetuko zenuke?
Zer balore ematen diozu paisaia honi?
Zer inspiratzen dizute beheko argazkiek? Jarri zure argazki-oina identifikatzen zaren horietan
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Zer irabazi dugu paisaia honetan?
Zer galdu dugu paisaia honetan?